I 1959 syntes nu afdøde R. Hartimmer, at det lige var sagen
at udnytte sin viden fra politiets tekniske afdeling
til at blive selvstændig fotohandler.

Hartimmer startede derfor “Kolding Foto”,
som han drev fra adressen Jernbanegade 32
til 1977, hvor Carsten Popp købte forretningen.

I forbindelse med forretningens 25 års jubilæum i 1984
omdøbte Carsten Popp forretningen til Popp Photo.

I 1988 var tiden moden til en flytning, så Popp Photo rykkede en gadedør hen,
indtog hjørnebutikken, og fik derved 3-4 gange så meget plads.

1. april 2022 havde Carsten Popp 45 års jubilæum som selvstændig fotohandler.

Den 25 . januar 2024 lukkede forretningen, da Carsten gik på pension.
Carsten lejede efterfølgende et lille kontor hos
Winblad Fotografi – Vejlevej 336 – 6000 Kolding
og vil kunne træffes her en gang imellem